Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstaw ie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-08-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z działki nr 296 o pow. 0,0409ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, częściowo podpiwniczonym z wbudowanym garażem o łącznej pow. uż. 163,41 m2; dom o zróżnicowanych poziomach kondygnacji, wzniesiony w systemie '’namysłowskim” z dachem konstrukcji drewnianej krytym blachą trapezową, ze stolarką okienną z PCV; wewnętrzne schody drewniane i betonowe wyłożone deskami, parapety' wewnętrzne drewniane, zewnętrzne z kamienia naturalnego i blachy stalowej powlekanej; stolarka drzwiowa typowa - płytowa, częściowo szklona, ościeżnice drewniane i stalowe, drzwi wejściowe drewniane, częściowo szklone; brama garażowa segmentowa z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej wytłoczonej w słoje i pokrytej lakierem; posadzki wewnątrz cementowe wyłożone deskami i płytkami ceramicznymi; ściany gładzone gładzią, malowane farbą, licowane płytkami ceramicznymi, obite boazerią albo oklejone tapetą; centralne ogrzewanie węglowe na rurach stalowych, grzejniki stalowe żeberkowe; na nieruchomości posadowiony jest także budynek gospodarczy o pow. 20m2, w zabudowie parterowej, nic podpiwniczony, z płaskim dachem krytym blachodachówką ze stolarką drzwiową drewnianą dwuskrzydłową i posadzką cementową położonej w Kluczborku, przy ul.Generała Andersa  dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 421 000,00 zł zaścena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 280 666.67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją konto komornika:Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrula59 88760009 0035 7205 2000 000.1

Zgodnie z przepisem art,976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: Komornik Sądowy przy  Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk Kancclnna Komornicza ul. Wolności 12, Kluczbork tcl. 077 414 26 55.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/150136

 

Numer oferty: L/19/N/07/14
Region: opolskie
Cena: 280.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka