Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-11-2015r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 047, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie działki nr 185/116, położonej w Kobierzycach przy ul. Zachodniej.

Zabudowę przedmiotowej nieruchomości o powierzchni 1000 m2 stanowią: budynek mieszkalny jednorodzinny oraz gospodarczy w budowie. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 239,89 m2, wolnostojący, niepodpiwniczony, dwu- i trzykondygnacyjny (w tym użytkowe poddasze). Wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, elektryczną, c.o. (piec olejowy),  kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechniczne. Budynek gospodarczy z garażem o powierzchni 110,98 m2 jest w stanie surowym zamkniętym, wolnostojący, dwukondygnacyjny (w tym użytkowe poddasze), niepodpiwniczony. Przedmiotowa nieruchomość jest zagospodarowana, urządzona i ogrodzona. Nieruchomość pełni funkcję mieszkaniową, co jest zgodne z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania  przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 877 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 657 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię  można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 12946/12". Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski Kancelaria Komornicza, Krakowska 52, Wrocław, 50-425 Wrocław tel. 71 785 40 11 / fax. 71 785 40 14.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/255765

 

Numer oferty: L/69/N/10/15
Region: dolnośląskie
Cena: 657.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka