Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kobylin,   05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: - działkę nr 133/4 (obręb 0012) o powierzchni 0,0500 ha, zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym częściowo podpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 121,84 m.kw.  Licytowane również będą: - udział wynoszący 1/240 części w działce nr 134 o powierzchni 0,2000 ha, (2.000 m.kw.), zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym parterowym o powierzchni uż. 42,84 m.kw.. Działka położona przy drodze Grójec-Piaseczno.

Suma oszacowania udziału wynosi 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 375,00zł.Rękojmia wynosi: 50,00zł.- udział wynoszący 1/5 części w działce nr 133/1 o powierzchni 0,0300 ha, (300 m.kw.), stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.

Suma oszacowania udziału wynosi 3.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.250,00zł.Rękojmia wynosi: 300,00zł.

Suma oszacowania wynosi 166 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 82 10204317 0000 5302 0093 7615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu mieszczącym się pod adresem: Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

Kancelaria Komornicza, Niepodległości 52, Grójec, 05-600 Grójec

tel. 48 664 69 96 / fax. 48 664 69 96

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/194374

Numer oferty: L/111/N/01/15
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka