Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-12-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonego przy ul. Koniecpolskiego 5 B,  78-100 Kołobrzeg. 

Suma oszacowania wynosi 238 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 158 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 41 1240 6508 1111 0000 5405 9313.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz Kancelaria Komornicza, ul. ppor. E. Łopuskiego 27/1A, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg tel. 943528129 / fax. 943520283.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/264363

Numer oferty: L/23/N/11/15
Region: zachodniopomorskie
Cena: 158.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie