Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mającej  kancelarię w Łomży. 18-400 Łomża ul. Polowa 15 , tel. 86-21981 17 na podstawie art. 933 koc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu I4-10~2014r, o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul, Polowej l w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej siedliskiem działka leśna oznaczona numerem 90 o powierzchni 0,29ha położona w obrębie ewidencyjnym Kownaty, działka oznaczona numerem 465 o powierzchni 0,31 ha położona we wsi Kownaty  zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 157,53m2,  budynkiem gospodarczym dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 289 630,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 217 223,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 963,00 zł Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można liście także na konto komornika: Kredyt Bank SA O, w Łomży 03 1500 1533 1215 3006 3449 0000 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego [nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomż/ przy ul. Polowej

sekretariat 1 Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomość biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech ul. Polowa 15 lok. 77, 18-400 Łomża tel.: 86 2198117 mail: lomza3@komornik.pl

Numer oferty: L/149/N/09/14
Region: podlaskie
Cena: 217.223,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka