Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Marcin Bryk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2014 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój C-112, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, położonego przy os. Piastów 49, 31-625 Kraków, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego na XI piętrze w budynku jedenastopiętrowym na os. Piastów 49; składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej pow. 45,23m2;o lokalu mieszkalnego przynależna jest piwnica o pow. 2,50m2; Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 13160010130002001150267001 FORTIS BANK POLSKA SA I O/Kraków. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: "WADIUM KM 2086/11 do Piastów 49/71" Nieruchomość można oglądać w dniu 14 marca 2014 o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

Suma oszacowania wynosi 237 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 158 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 750,00 zł.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Marcin Bryk

Kancelaria Komornicza, Mogilska 15b, Kraków, 31-542 Kraków

tel. 0124173488 / fax. 0124173488

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/93523

Numer oferty: L/88/N/02/14
Region: małopolskie
Cena: 158.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie