Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Marta Dzięgiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-32,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego:  ul. Turniejowa, 30-619 Kraków.

Opis nieruchomości:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Turniejowej
w Krakowie w 4-piętrowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju o powierzchni użytkowej 58,30m2; do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 7,4m2; lokal mieszkalny pozostaje w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom dla Młodych".

Suma oszacowania wynosi 275 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 40116022020000000244412051.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Marty Dzięgiel, Kancelaria Komornicza, Rynek Podgórski 2, Kraków,  30-533 Kraków, tel. 790 554 790 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/203595

Numer oferty: L/97/N/03/15
Region: małopolskie
Cena: 206.850,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie