Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty Marcin Bryk zawiadamia na podstawie art.' 95-3 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 stycznia 2014 o godz. 13:30 w sali nr C - 107 Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty odbędzie się: pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego na parterze w budynku czteropiętrowym na os. Dywizjonu 303 w budynku 14; składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej pow. 50,30m2; do lokalu mieszkalnego przynależna jest piwnica o pow. 4,90m2; mieszkanie posiada balkon; dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego Wydział Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego dla Krakowa Podgórza prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 240 500,00. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:180 375,00zł. Rękojmia wynosi: 24 050,00zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w, upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 13160010130002001150267001 FORTIS BANK POLSKA SA I Ó/Kraków. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: "WADIUMdo 603/13 os. Dywizjonu 303 14/157" Nieruchomość można oglądać w dniu 20 grudnia 2013 o godz. 13:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie .złożą, dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych" przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej j nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione W dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty, tel.(012)417 34 88.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/108732

Numer oferty: L/68/N/12/13
Region: małopolskie
Cena: 180.375,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie