Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 8 stycznia 2014 roku o godz. 14:30 w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny położony w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej nr 42, o powierzchni użytkowej 75,43 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia pomocniczego, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza prowadzi księgę wieczystą.

Sumę oszacowania własności stanowi kwota -   536 400,00 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta zł). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota   402 300,00 zł (czterysta dwa tysiące trzysta zł). 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Banku BPH SA 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 27 grudnia 2013 roku o godzinie 13:00 w miejscu położenia nieruchomości (zbiórka osób zainteresowanych na końcu ulicy Poręba) zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń ul. Cystersów 13a/1, 31-553 Kraków tel.: 12 2941806 mail: krakow12@komornik.pl http: www.krakow.komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/104785

 

Numer oferty: L/23/N/12/13
Region: małopolskie
Cena: 402.300,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie