Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 1 kwietnia 2014 roku o godz. 14:30 w sali E-317 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

                                                                  DRUGA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny  przy ul. Konecznego 4 w Krakowie, o powierzchni 81 m2, dwupoziomowy. Neruchomość jest objęta księgą wieczystą prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowa Podgórza w Krakowie

Z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności działki nr 484/4 obj. kw 241971 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 118/1111 częściach.

Sumę oszacowania własności nieruchomości stanowi kwota

-  469 800,00 z (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwota

-  313 200,00 zl (trzysta trzynaście tysięcy dwieście zł).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce, na rachunek komornika nr 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546 Bank BPH SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmiw gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 19 marca 2014 roku o godz. 13:00 zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy nieruchomości znajdują się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 3 1-261 Kraków te!.: 12-349-04-87, www.komornikl2.pl,

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120140

Numer oferty: L/5/N/02/14
Region: małopolskie
Cena: 313.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie