Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój B-119, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Gdańska 31, 31-411 M. Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny położony w miejscowości Kraków, obręb 23 Kraków - Śródmieście przy ul. Gdańskiej 31. Lokal posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie. Znajduje się na trzeciej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.. Lokal ten ma powierzchnię 110,90 m2 i składa się z: trzech pokoi ( został przebudowany pod aktualnego właściciela - w KW widnieją 4 pokoje), kuchni, łazienki, wc, pomieszczenia gospodarczego oraz przedpokoju. Mieszkanie posiada balkon. Z własnością tego lokalu związany jest udział we współwłasności budynku  z którego został on wydzielony oraz działek nr 332/1 i 333/1 objętych KW 11965 w 66/1000 częściach. Układ funkcjonalny - bardzo dobry - wejście z klatki schodowej do przedpokoju  z  którego są dostępne pozostałe pomieszczenia. Pokoje nieprzechodnie kuchnia i salon tworzą wraz z przedpokojem otwartą przestrzeń. Ściany w większości pomalowane - powłoką malarską, w łazience i części kuchni płytki ceramiczne. Na podłogach w przedpokoju, kuchni, łazience i wc płytki ceramiczne, w pokojach parkiet. Stolarka okienna drewniana zespolona z szybami antywłamaniowymi. Stolarka drzwiowa nowego typu. Lokal wykończony materiałami dobrej jakości. Lokal posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, c.w.u. i c.o.. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Suma oszacowania wynosi 642 162,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 481 621,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 216,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank Polska S.A. 46 1910 1048 2110 2805 1196 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

19.01.2015

12:00 - 13:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przemysław Rak

Kancelaria Komornicza, Bandurskiego 8, Kraków, 31-515 Kraków

tel. 12 256 37 01 / fax. 12 256 37 01

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/188451

 

 

Numer oferty: L/46/N/01/15
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie