Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Jla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc. źe w dniu 5 listopada 2014 roku o godz. 12:30 w sali D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7

                                                              druga licytacja

spółdzielczego własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w budynku nr 14 przy ul.  Pachońskiego w Krakowie, o powierzchni 45,50 m2, złożonego / dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą.

Sumę oszacowania stanowi kwota 258 583,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy zl. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwota 172 389,00 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nic będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 23 października 2014 roku o godzinie 11:00 w miejscu położenia nieruchomości zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń ul. Cystersów 13a/1, 31-553 Kraków tel.: 12 2941806 mail: krakow12@komornik.pl http: www.krakow.komornik.pl

Numer oferty: L/78/N/09/14
Region: mazowieckie
Cena: 172.389,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie