Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Krzysztof Ogrodnik Kancelaria Komornicza w Krakowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2015 r. o godz 14:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala nr D-134 odbędzie się:  pierwsza licytacja stanowiącej: lokal mieszkalny składający się z: przedpokoju, łazienki, pokoju wraz z aneksem kuchennym, łączna pow. 39,69 m2 położony w Krakowie, przy ul. Stańczyka 16. Mieszkanie z balkonem. Budynek z 2009 r. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.

Suma oszacowania wynosi 284 359,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 270,00 zł. W myśl art.962 § 1 kpc przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 436,00 zł. Rękojmię należy złożyć w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 79 1020 2892 0000 5102 0440 2202 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Krakowie. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne  jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w godzinach przyjęć interesantów. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 11:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. Dnia 23.04.2015 r. między godz.11:00 a godz.11:30 odbędą się oględziny w obecności komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Krzysztof Ogrodnik

Kancelaria Komornicza, Kazimierza Wielkiego 108, Kraków, 30-074 Kraków

tel. 124295018 / fax. 124295018

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211952

 

Numer oferty: L/34/N/04/15
Region: małopolskie
Cena: 213.270,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie