Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie  art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2015r o godz.  09;30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się pierwszo licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 38-400 Krosno, Wyzwolenia 7 dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  o pow. użytkowej - 30,50 m2 zlokalizowane jest w budynku wielorodzinnym, usytuowanym przy ulicy Wyzwolenia 7 w Krośnie ~ obręb Śródmieście., składa się z I pokoju, kuchni i oddzielnej łazienki. Budynek posadowiony jest w obrębie Śródmieście na działce gruntowej nr 318.1 o pow. 0,1236 ha.

Suma oszacowania wynosi 60 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 45 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 050,00 zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika/Bank Zachodni WEK S.A. O. w Krośnie 5115001490 1214900342820000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem ar1.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonko i nabywający 'w/w nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie tej nieruchomości. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku odrębnego i na rzecz majątku odrębnego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek odrębny.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wołno ogłądać nieruchomość w dni powszednie, od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak ul. Czajkowskiego 5, 38-400 Krosno tel.: 13 4367618 email: krosno2@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/222002

 

Numer oferty: L/140/N/05/15
Region: podkarpackie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie