Opis

z art. 955 kpc, że w dniu 2014-11-04 o godz 13:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Raciborzu sala 18 odbędzie się:

                                                              PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Krzanowice, przy ul. Długiej  oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, składająca się z działki gruntu oznaczonej nr ewidenc. 2207 o pow. 0,0811 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (łączna pow. użytk. lokali mieszkalnych w budynku 324,45 m2) i budynkiem gospodarczym poi. w miejscowości Krzanowice przy ul.Dlugiej  oraz z niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ewidenc. 1139, o pow. 0,1295 ha poł. w miejscowości Krzanowice przy uł.Mikołaja, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 344.100,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 258.075,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 34.410,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg - na konto komornika: PKO BP SA Nr 07 1020 2472 0000 6502 0125 9571, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu REMIGIUSZ KORZECKancelaria Komornicza w Raciborzu 47-400 Racibórz ul. Bukowa 1 tel /fax : 32-415-85-39, 505 898 661 e-mail: raciborzl@komomik.plwww.komornikraciborz.pl

Numer oferty: L/104/N/09/14
Region: opolskie
Cena: 258.075,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka