Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2015 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, pokój 18, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Krzywaczka, 32-442 Sułkowice, dla której Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość składająca się z działek o nr 1549 oraz 1550 o pow. łącznej 0,2000 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem o pow. użytkowa 206,83 m2. Budynek nowowybudowany, stan wykonawstwa bardzo dobry, oddany do użytkowania. Nieruchomość częściowo ogrodzona.

Suma oszacowania wynosi 637 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 477 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach

Ewelina Łącka

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 9, Myślenice, 32-400 Myślenice

tel. 12-274-30-15 / fax. 12-274-30-15

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/208013

Numer oferty: L/139/N/03/15
Region: małopolskie
Cena: 477.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka