Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Jacek Gołębiowski na podstawie art. 953 kpc  podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu:  ll-czerwca-2015r. o godz. 14:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Lubinie przy ul. Wrocławska 3, w sali nr II  odbędzie się  p i e r w s z a  licytacja nieruchomości stanowiącej:

- działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 3 o powierzchni 1400 m2, zabudowana budynkiem usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 513,66 m2 położonej: 59-300 Lubin, Księginice , gm. Lubin, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 659 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania wynosi 494 925,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 990,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii  lub na konto k-nto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Lubinie  92109020820000000546000060, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin przetargu. 

Zgodnie z przepisem art.976 §l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz  inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od  godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika Z/S w Lubinie przy ul. Odrodzenia 18/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Jacek Gołębiowski  ul. Odrodzenia 18/3, 59-300 Lubin tel.: 076 7461807 fax.: 076 7461809 mail: lubin2@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/141/N/05/15
Region: dolnośląskie
Cena: 494.925,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka