Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Jakub Kuś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16 czerwca 2015 roku o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyniu, przy ul. Sądowej 1, w sali nr 4 odbędzie się:

                                                        DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Kuczyna , dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Jest to grunt o powierzchni 0.5100ha zabudowany budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym (70,29 m2) oraz budynkiem gospodarczym (112,21 m2) z wiatą na samochód. Układ budynku mieszkalnego: wiatrolap, przedpokój, trzy pokoje, kuchnia, łazienka; poddasze - nieużytkowe.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 133.300,00 zł. Cena wywoławcza wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę: 88.866,67 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości, tj. sumę 13.330,00 zł, najpóźniej do dnia 15 czerwca 2015 r.

w gotówce w kasie kancelarii Komornika Sądowego w Gostyniu, pl. Karola Marcinkowskiego 7/6 lub wpłacić na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0219 5720

łub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Za rękojmię skutecznie złożoną za pośrednictwem rachunku bankowego uważa się środki pieniężne, które wpłynęły na rachunek bankowy Komornika najpóźniej na dzień przed licytacją.

Akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości pozostają do wglądu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gostyniu, przy ulicy Sądowej 1, w godzinach pracy Sądu. Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Jakub Kuś Kancelaria komornicza: pl. Karola Marcinkowskiego 7/6, 63-800 Gostyń, tel./fax.: 65 572 27 15.

Numer oferty: L/175/N/05/15
Region: wielkopolskie
Cena: 88.866,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka