Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

 

Przygotowuje do zbycia prawa do nieruchomości zabudowanej, położonej w Kwidzynie (woj. pomorskie) przy ul. Józefa Piłsudskiego nr 29, na które składają się:

  • prawo użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w obrębie nr 0010, o numerach ewidencyjnych 278/16 i 278/19, o łącznej powierzchni 1871 m²,
  • prawo odrębnej własności budynku posadowionego na działkach nr 278/19 i 278/37, o powierzchni netto wynoszącej 2 361,49 m².

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1I/00031838/4.

Przewidywana cena zbycia wynosi 3 651 000 zł netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu o przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 724 132 478 w godzinach 9.00-15.00.

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

Numer oferty:
Region: pomorskie
Powierzchnia: 2361,49 m2
Cena: 3 651 000 zł netto
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie,ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa