Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 marca 2016 roku o godz.11 00 w sali nr 210 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Łączany gm. Brzeźnica .Jest to działka nr 810/41 o powierzchni 806m2. Na gruncie znajduje się zabudowa mieszkalna o numerze adresowym Łączany ul. Lekarska. Jest to budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący bez garażu, parterowy z poddaszem użytkowym. Powierzchnia zabudowy budynku 103m2, powierzchnia użytkowa 138m2. Działka nie przylega do drogi gminnej. Dojazd odbywa się po działkach prywatnych 810/42 i 810/35 / konieczność ustanowienia służebności /.

W aktualnym planie miejscowym gminy grunt znajduje się w jednostce strukturalnej MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 315.100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 236.325,00 zł.

Przystępujacy do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 31.510,00 zł

Numer oferty: L/14/N/02/16
Region: małopolskie
Cena: 236.325,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka