Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-09-2014r. o godz. 10:20 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227 odbędzie się:                                                    pierwsza    licytacja    nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 6/7 o powierzchni 1371,00m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 187,00 m2 (budynek w stanie zbliżonym do stanu surowego zamkniętego) Nieruchomość położona jest w Łagodzinie gmina Deszczno. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 383 377,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 287 532,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 337,70zł przed licytacją. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub wpłacona na konto komornika: PKO BP SA II O/Gorzów Wlkp. 26102019670000810200381350 przed licytacją. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król ul. Walczaka 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: 95 7224043 email: gorzow3@komornik.pl

Numer oferty: L/18/N/08/14
Region: wielkopolskie
Cena: 287.532,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka