Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowv przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26.02.2015 o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Żywcu sala nr 46 odbędzie się.

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w Lalikach  działka nr 416 o pow. 0,28 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 72 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 119 m2 84-200 Wejherowo posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 169.000,00  zł. Cena wywoławcza w powyzszej licytacji wnosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. 112.666,67zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 16.900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzający licytację w gotowce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do

prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika 181240488111110000533383.52. Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VA7.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osob trzecich me będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzezen, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z mą zajętych i uzyskały w ty zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotmka, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski Kancelaria Komornicza 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 42/3 tel/fax: (33) 867-46-45 www.komornik.zywiec.pl, email:zywiec2@komormk.pl

Numer oferty: L/158/N/01/15
Region: małopolskie
Cena: 112.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka