Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-07-2014r.r. o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonych:

1. 18-100 Łapy, ul.Mostowa , dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

2. 18-100 Łapy, ul.Mostowa , dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

3. 18-100 Łapy, ul J. Fałata 2, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Specyfikacja przedmiotowych nieruchomości przedstawia się w następujący sposób:

Ad. 1, 2: nieruchomości położone w Łapach przy ul. Mostowej, stanowiące zabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr geod. 1867/2 o pow. 0,1461 ha posiadającą urządzoną księgę wieczystą oraz niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr geod. 1867/5 o pow. 0,0458 ha posiadającą urządzoną księgę wieczystą. Prawo własności nieruchomości przysługuje dłużnikom na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Nieruchomość położona przy ul. Mostowej  w Łapach składa się z dwóch w/w działek, które teoretycznie mogą występować w obrocie samodzielnie - aczkolwiek z uwagi na znaczenie gospodarcze byt ich należy traktować łącznie - a to z uwagi na fakt, iż tworzą kompleks, na którym prowadzona jest przez dłużników działalność gospodarcza związana z budynkiem gastronomiczno-hotelowym (Restauracja SFERA) położonym na działce nr 1867/2. Omawiane nieruchomości położone są w strefie peryferyjnej miasta, w jego północno-wschodniej części, przy wjeździe od strony Uhowa, w pobliżu rzeki Narew. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa o charakterze handlowo-usługowym. Zagospodarowanie nieruchomości stanowi ogrodzenie, podjazdy, miejsca parkingowe utwardzone kostką brukową, urządzona zieleń. Na działce nr 1867/2 znajduje się budynek o charakterze gastronomiczno-hotelowym (Restauracja SFERA). Budynek wzniesiono w latach 2007-2008. Budynek piętrowy, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej. W części zaadaptowany budynek administracyjny. Ławy fundamentowe i słupy żelbetowe, fundamenty murowane z bloczków betonowych. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej ocieplone styropianem, stropy i schody żelbetowe wylewane. W części zaadaptowanej stropy prefabrykowane z płyt żelbetowych, ściany działowe murowane z bloczków gazobetonowych. Kominy wentylacyjne i dymowe z cegły ceramicznej pełnej. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową. Obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe. Stolarka PCV i aluminiowa oraz szklenia w systemie MB SR 60. Posadzki - gres, terakota, panele podłogowe. Okładziny - tynk cementowo-wapienny, gładź gipsowa, farby emulsyjne, tapety. Sufity podwieszane z płyt G-K oraz płyt z włókien mineralnych na ruszcie z profili stalowych. Elewacja - tynk cienkowarstwowy mineralny. Instalacje - elektryczna, oświetlenia nocnego, awaryjnego, odgromowa, telefoniczna, antywłamaniowa, LAN, wodno-kanalizacyjna, c.o. (olejowe). Stan techniczny budynku dobry. W budynku znajdują się dwie sale konsumpcyjne, dwie sale konferencyjne, zaplecze kuchenne do obsługi sal oraz cateringu, zaplecze biurowe i socjalne, siedem pokoi hotelowych na piętnaście łóżek, kotłownia olejowa, magazyn oleju i wentylatornia. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1324 m2. Ad.3. Nieruchomość położona w Łapach przy ul. Fałata 2 stanowi zabudowaną działkę gruntu o pow. 0,0510 ha oznaczoną nr geod. 501, posiada urządzoną księgę wieczystą. Dłużnikom przysługuje, na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 6.10.2080r. oraz prawo odrębnej własności posadowionego na w/w działce budynku mieszkalnego. Nieruchomość w kształcie regularnego prostokąta, położona jest na osiedlu "Goździki". Bezpośrednie sąsiedztwo - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona bezpośrednio przy utwardzonej ulicy. Działka ogrodzona. Brama i furtka otwierane automatycznie. Wjazd utwardzony kostką brukową, z tyłu budynku mieszkalnego trawnik i drzewa owocowe. Posadowiony na działce budynek mieszkalny pochodzi z lat 80-tych ubiegłego wieku. Budynek murowany, piętrowy, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 220 m2. Dach kopertowy konstrukcji drewnianej kryty blachą ocynkowaną. Obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe. Fundamenty betonowe wylewane, izolacja pozioma i pionowa. Ściany zewnętrzne murowane z siporeksu. Ściany wewnętrzne i działowe z cegły ceramicznej pełnej i "dziurawki". Elewacja- tynk. Gzymsy, schody i płyty tarasowe żelbetowe. Stropy Kleina na belkach stalowych. Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa drewniana, drzwi garażowe "metalowe "roleta" otwierane automatycznie. Podłogi - w pokojach parkiet, w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych oraz w piwnicy i garażu - terakota. Ściany i syfity tynkowane i malowane emulsyjnie, w łazienkach glazura. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, c.o. z lokalnej kotłowni na paliwo stałe. Standard wykończenia powyżej średniego. Zużycie techniczno-funkcjonalne średnie. Rozkład pomieszczeń: podpiwniczenie: garaż, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, parter: wiatrołap, przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, schody na piętro, piętro: przedpokój, 2 pokoje, łazienka, schody na strych.

Sumy oszacowania, ceny wywołania, i kwoty wadium przedstawiają się w następujący sposób: Ad. 1, 2 działka nr 1867/2: wartość gruntu: 113.768,00 zł, wartość budynku: 2.331.708,00 zł łączna wartość oszacowania: 2.445.476,00 zł; działka nr 1867/5: wartość gruntu: 35.664,00 zł; Łączna suma oszacowania działek nr 1867/2 i nr 1867/5 wraz z budynkiem wynosi 2 445 476,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 834 107,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 244 547,60zł. Ad. 3 działka nr 501: wartość gruntu: 39.714,00 zł, wartość budynku: 264.409,00 zł Suma oszacowania wynosi 304.123,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 228.092,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30.412,30 zł. Rękojmię należy wpłacić do dnia 01.07.2014r. na rachunek Kancelarii komornika: Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60124052111111000049282692.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 w Czytelni Sądu Rejonowego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski ul. Piękna 1 lok. 206, 15-282 Białystok tel.: 85 7321797 email: bialystok6@komornik.pl

 

Numer oferty: L/128/N/06/14
Region: podlaskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny