Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2014 o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy Kościuszki 88, 84-360 Łeba 1, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal użytkowy obejmujący salę sprzedaży, wc, dwa pomieszczenia, łazienkę i korytarz o pow. 118,31m2 usytuowany na parterze budynku; do lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 238/1000 KW  - działka nr 425/20 (obręb 1) o powierzchni 740 m2. Lokal w poziomie parteru bez pomieszczeń przynależnych, sala sprzedaży, łazienka, wc, komunikacja, dwa pomieszczenia. Lokal nieogrzewany – brak kaloryferów i pieca, ciepła woda – bojler w łazience, drzwi wejściowe z ulicy Kościuszki aluminiowe, pozostałe, okna i drzwi od podwórza PCV. Rolety okienne od podwórza. Media – prąd, woda, kanalizacja, gaz w budynku. Lokal po remoncie, sufity wyciszone, wełna, regips, ściany wewnątrz ocieplone i podłogi, instalacje – elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna wymieniona, lokal posiada alarm. Ściany – tynki cementowo wapienne/cekol, w łazience glazura. Podłogi glazura, panele. Lokal użytkowany na cele usługowe – obecnie nieużytkowany – lokal o dobrym stanie technicznym i funkcjonalnym. Budynek wybudowany w 1932 roku. 

Suma oszacowania wynosi 339 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 254 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 69102046490000740200086207.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Romualda Włodarczyk-Trojan

Kancelaria Komornicza, Kossaka 102, Lębork, 84-300 Lębork

tel. 598622915 / fax. 598622915

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/152576

Numer oferty: L/64/N/07/14
Region: pomorskie
Cena: 254.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy