Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2015 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala nr 15, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Łebno, 84-217 Szemud, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ulicy Strażackiej  w Łebnie (gmina Szemud, powiat wejherowski). Dostęp komunikacyjny z drogi gminnej – ulicy Strażackiej. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się cmentarz. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o powierzchni 800 m2 zabudowana częściowo podpiwniczonym, piętrowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 72,20 m2. Jest to obiekt wolnostojący. Budynek powstał poprzez adaptację na cele mieszkalne byłego budynku zlewni mleka oraz rozbudowy tego budynku zlewni mleka około roku 2008 (o podpiwniczenie oraz pokój i przedpokój). Państwo Dosz oświadczyli, iż nie mają pozwolenia na przekwalifikowanie powyższego obiektu na cele mieszkalne. Nie dotarto również do dokumentacji potwierdzającej legalność rozbudowy budynku. Powyższe wymaga regulacji stanu prawnego – legalizacji dokonanej rozbudowy i zmiany funkcji budynku. Budynek po zakupie przez obecnych właścicieli był prócz rozbudowy, remontowany i modernizowany. Na działce znajduje się również wiata metalowa bez fundamentów. Teren wokół budynku w części utwardzony trylinką, w części zagospodarowany pod trawnik, zieleń przydomową. Teren ogrodzony. Są dwie bramy wjazdowe. Budynek został wybudowany w 1968 r. jako budynek zlewni mleka. Część byłego budynku zlewni mleka: ściany – płyty zbrojone betonowe, dach kryty papą. Część rozbudowana – ściany murowane. Obecnie ściany zewnętrzne docieplone styropianem 12 cm i 20 cm, bez jednej ściany i zatarte klejem. Obecnie w budynku znajdują się na poziomie parteru: trzy pokoje w tym jeden z garderobą, kuchnia, łazienka oraz przedpokój. W podpiwniczeniu znajduje się kotłownia. W dwóch pokojach podłogi wyłożone panelami, ściany obłożone są płytami kartonowo – gipsowymi i malowane; okna pcv. W trzecim pokoju podłoga wyłożona wykładziną. W kuchni i łazience posadzki wyłożone terakotą, a ściany obłożone glazurą – w łazience do sufitu, a w kuchni do wysokości ok. 2,3 m. Wyposażenie łazienki: sedes, umywalka, brodzik. Nie stwierdzono oznak zawilgocenia, jedynie w jednym pokoju miejscowe drobne ślady byłej nieszczelności poszycia dachowego. W jednym pokoju znajduje się kominek z rozprowadzeniem ciepła dodatkowo do kuchni i drugiego pokoju. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa typowa, a do łazienki drzwi suwane. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna do zbiornika bezodpływowego, centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe. Rury miedziane. 

Suma oszacowania wynosi 161 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/196813

Numer oferty: L/153/N/01/15
Region: pomorskie
Cena: 107.933,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny