Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA   AKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,       

02-515 Warszawa                  

PRZYGOTOWUJE DO ZBYCIA: 

nieruchomość zabudowaną położoną w Legnicy  przy Placu Klasztornym 1 (woj. dolnośląskie), składającą się z prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 575 m2 i prawa własności budynku o powierzchni netto 1614 m2.

NIERUCHOMOŚĆ JEST PRZYGOTOWYWANA DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU.

Lokalizacja nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana w centralnej części miasta Legnicy, w granicach Starego Miasta, bezpośrednio przy Placu Klasztornym, przy skrzyżowaniu Placu Klasztornego oraz ulicy Wrocławskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa w postaci starych, przedwojennych, zabytkowych kamienic oraz ulica Wrocławska i Plac Katedralny. Po drugiej stronie ww. ulicy i placu znajduje się romański kościół mariacki,  „Galeria Piastów” z ulicą - deptakiem prowadzącym do Rynku oraz budynek liceum ogólnokształcącego.

Powierzchnie

Działka zabudowana nr 33  o powierzchni 575 m2 –  wieczyste użytkowanie

Budynek: powierzchnia netto 1614 m2 – własność

Opis:

Księga wieczysta LE1L/00041032/8

Budynek 5-kondygnacyjny.

Powierzchnia netto kondygnacji: 1614 m2

Piwnica: 232,59 m2,

 Parter: 405,46 m2

1 piętro: 378,43 m2

2 piętro: 348,20 m2

3 piętro: 249,32 m2

Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w obszarze historycznego ośrodka miasta Legnicy, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 571/296, decyzją z dnia 19.05.1953 r.

Teren działki na której znajduje się budynek jest w pełni uzbrojony – istniejące przyłącza

do budynku:, kanalizacji sanitarnej, gazowe, elektroenergetyczne.

Budynek wyposażony jest we wszystkie podstawowe instalacje, w tym c.o. gazowe

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Tel: +48 723 725 134

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: przygotowanie do przetargu
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny