Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

PKO BP SA  CRW Biuro w Katowicach  informuje,  że w dniu 10.12.2013r. o godz. 09:15 w  budynku   Sądu  Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29 sala nr 18  odbędzie się druga  licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Lekartów przy ul. Raciborskiej -  ZABUDOWANA PAWILONEM HANDLOWYM WOLNOSTOJĄCYM. dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w RACIBORZU prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi : 201.654,00 zł. Cena wywołania  2/3  sumy oszacowania wynosi 134.436,00 zł. Wadium 20.165,40 zł.   Licytant     przystępujący    do    przetargu    zobowiązany    jest wpłacić wadium  na konto komornika:031050013441000002356214144  z dopiskiem wadium na licytację  

Nieruchomość można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z komornikiem  oraz przeglądać w kancelarii komorniczej odpis protokołu oszacowania nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                                               

Komornik Sądowy                                                                        

Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Sławomir Kaźmierczak

Ul. Opawska 31/5

47-400 Racibórz

tel. 32 417 50 29, 509 134 237

e-mail:kancelaria@komornik-raciborz.pll

Numer oferty: L/60/N/11/13
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 134.436,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny