Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Biuro Sprzedaży Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
INFORMACJA : PKO Bank Polski SA , dalej „Bank” informuje, że zamierza zbyć:
Prawa własności lokalu niemieszkalnego nr I o powierzchni użytkowej 45,28 m2, położonego w piwnicy budynku mieszkalnego w Lesku przy ulicy Ossolińskich 1, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 904/6 (obręb 0001), objętego księgą wieczystą nr KS1E/00014596/2, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży na stronie www.pkobp.pl/nieruchomosci
Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel.: +48 724 132 479 w godzinach 9.00-15.00, adres, e-mail: daniel.chec@pkobp.pl

Numer oferty:
Region: podkarpackie
Powierzchnia: 45,28
Cena: 20.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy