Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.03.2014 o godz. 08:30w Sądzie Rejonowym w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 19 w sali 202 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny położony w Limanowej przy ulicy Piłsudskiego. Lokal  w budynku nr 74 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki przedpokoju, piwnicy o pow. 7,37 m2 - łączny obszar 54,1700 m2 obj. nr KW.  Z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 5417/292518 części w częściach wspólnych budynku i pomieszczeniach, przynależnych i innych urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz do takiego samego udziału w prawie własności działki nr 574/14 o pow. 0,2984 ha obj, KW. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Limanowej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 163.900,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 122.925,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 16.390,00 złnajpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub na rachunek: Bank Spółdzielczy w Limanowej 17 8804 0000 0000 0013 1326 0001albo w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach 8-15 będzie można oglądać tą nieruchomość i przeglądać w kancelarii protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli-nie/są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.   

 

Podstawa: obwieszczenie   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Kancelaria Komornicza w Limanowej Szymon Michno 34-600 Limanowa ul. Spacerowa 7C/1, 34-600 LIMANOWA tel.: 18 3370180 fax.: 18 3370180 mail: limanowa@komornik.pl

                                        

 

Numer oferty: L/33/N/02/14
Region: małopolskie
Cena: 122.925,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie