Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Sławomir Przekop na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-09-2015r. o godz. 11:45 w Sąd Rejonowy w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Młyńska 59 w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działek nr: 822 o pow. 0,6200ha, nr: 823 o pow. 0,1032 ha. nr: 824 0,1429 ha. nr: 825 - 0,2208 ha, nr: 888 - o pow. 0.0125 ha, nr: 1497/1 o pow. 1.3000 ha, nr: 1498 o pow. 1,3300 ha, nr: 749 o pow. 0,9470 ha, nr: 148/2 - o pow. 1.0770 ha, nr: 149/2 o pow. 1,5130 ha, nr: 1065 o pow. 1,6950 ha, nr: 89 o pow. 2,1700 ha, nr: 2053 o pow. 0,2170 ha, nr: 2315 o pow. 0,2180 ha, nr: 2076 o pow. 0,2080 ha, nr:2316 o pow. 0,2070 ha. Działka nr 825 zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym 0001-Lipsk przy ul. Zamiejskiej  jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 69.21 m.kw. parterowym niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym. Na przedmiotowej działce zlokalizowane są również budynki inwentarsko-składowe o łącznej pow. użyt. 514,43 m.kw. Na działce nr 824 zlokalizowany jest budynek inwentarski przeznaczony do skupu żywca o pow. użyt. 179.78 m.kw. Na działce nr: 822 wykonanych jest kilka stawów. Działki nr 2053, 2315. 2076 i 2316 stanowią grunt leśny z drzewostanem sosnowym , położonej: 16-315 Lipsk, Jałowo,

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 448 652,00zł,  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i dla całej nieruchomości wynosi 336 489,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest dla całej nieruchomości 44 865,20zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Przemysłowo - Handlowy PUK SA Centrala - Centrum Rozliczeniowe 20106000760000401540016379 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Sławomir Przekop Kancelaria Komornicza w Augustowie 16-300 Augustów Żabia 9/2a tcl. 0(87) 643-74-11 e-mail: augustow@komornik.pl

Numer oferty: L/92/N/08/15
Region: podlaskie
Cena: 336.489,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka