Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2015 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck sala nr 12,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Lisewska 4,Lisewo, 84-110 KROKOWA.

Opis nieruchomości:

W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o powierzchni 1105 m2 zabudowana niepodpiwniczonym, parterowym z użytkowym poddaszem budynkiem usługowo – mieszkalnym. Jest to obiekt wolnostojący. Działka jest regularnego kształtu zbliżonym do prostokąta. Teren działki płaski, poza zabudową w większości porośnięty trawą. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej. Ławy, stopy fundamentowe żelbetowe. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Ściany nadziemne murowane z gazobetonu. Część ścianek działowych docelowo projektowanych jako szkieletowych – z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym. Strop drewniany. Dach konstrukcji drewnianej, kryty trzciną. Budynek od zewnątrz docieplony warstwą styropianu (pozostaje część do dokończenia docieplenia oraz ukończenia elewacji), z wykonaną imitacją muru pruskiego. Okna pcv. Drzwi wewnętrzne płycinowe. Na poziomie parteru znajdują się pomieszczenia mieszkalne, jak pokój dzienny, przedsionek, komunikacja oraz jeszcze bez wykonanych ścianek działowych: kuchnia, wc i spiżarnia. W pozostałym zakresie na parterze zlokalizowana jest klubokawiarnia: sala konsumpcyjna wraz z zapleczem sanitarnym, kuchennym, magazynowym, kotłownią. Część mieszkalna i usługowa połączone są korytarzem. Część mieszkalna na poddaszu jest do kompleksowego wykończenia, łącznie z ukończeniem stropu nad częścią parteru, wykonaniem ścianek działowych, dociepleniem dachu. Docelowo na poddaszu w części mieszkalnej mają zostać wydzielone cztery sypialnie, dwie łazienki, garderoba i komunikacja. W części usługowej na poddaszu znajduje się jedna duża sala – sala bilardowa. Do sali bilardowej prowadzi wejście schodami wewnętrznymi oraz oddzielnie schodami zewnętrznymi. Schody konstrukcji drewnianej. Na poddasze w części mieszkalnej brak schodów. Wewnątrz pomieszczenia wykończone w zależności od przeznaczenia. W sali konsumpcyjnej podłoga wyłożona jest terakotą, ściany w części obłożone są drewnem, w części gładzone i malowane. W sali bilardowej podłoga z desek, ściany malowane a skosy i sufit obłożone drewnem. W pomieszczeniach sanitarnych podłogi wyłożone terakotą, ściany w części obłożone płytkami glazury. W pomieszczeniach kuchennych i magazynowych części usługowej posadzki wyłożone terakotą, ściany do wysokości ok. 1,6 m obłożone glazurą, a w pozostałym zakresie malowane. W kotłowni posadzka i ściany w stanie surowym. Część pomieszczeń oznaczonych w projekcie jako przynależne do klubokawiarni obecnie są użytkowane przez właścicieli na cele mieszkalne. W pokojach podłogi wyłożone panelami, ściany otynkowane i malowane. Pomieszczenie kuchni, wc, spiżarni, części korytarza w stanie surowym, bez ścianek działowych. Tu i na poddaszu brak instalacji, na parterze w kuchni wyprowadzona instalacja kanalizacji sanitarnej. Również poddasze części mieszkalnej do kompleksowego ukończenia i wykończenia. Do budynku doprowadzone są media: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacyjna do zbiornika bezodpływowego (na działce wykonany jest przykanalik do sieci kanalizacyjnej gminnej – brak podłączenia budynku). Ogrzewanie etażowe – piec na węgiel (paliwo stałe).

Suma oszacowania wynosi 865 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 576 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Macieja Nogalskiego, Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo,  84-200 Wejherowo, tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/207640

Numer oferty: L/104/N/03/15
Region: pomorskie
Cena: 576.933,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom