Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-04-2014r.r. o godz. 09:00 w sali nr IV Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, Łódź odbędzie się:

pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej stanowiącej odrębną własność samodzielnego lokalu wraz z 6846/108912 częścią stanowiącą udział w prawie własności działki gruntu nr 198 w obrębie G-04 oraz udziałem w 6846/108912 częściach wspólnych budynku położonej: 93-176 Łódź, Łomżyńska 6, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Lokal znajduje się w budynku 5-kondygnacyjnym i jest usytuowany na parterze. Jest lokalem rozkładowym i składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju, łazienki, toalety o łącznej powierzchni 65,25 mkw. Do lokalu należy pomieszczenie gospodarcze o pow. 3,21 mkw. Okna usytuowane na wschód-zachód. Budynek wyposażony w cichobieżną windę. Budynek oddany do użytkowania w 2009r. Stan techniczny budynku-bardzo dobry.

Suma oszacowania wynosi 297 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 222 825,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 710,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Sądu-Rejonowego dla Łodzi-Widzewa: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Łodzi 28 11301163 0014 7129 0490 0001 albo na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89 1050 1461 1000 0022 7488 4713 z tym zastrzeżeniem, iż wpłat można dokonywać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygn. akt II 1 Co 9221/13 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Kamil Pietrasik

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 17, Łódź, 93-177 Łódź

tel. 42 6321657 / fax. 42 2569282

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121798

Numer oferty: L/15/N/02/14
Region: łódzkie
Cena: 222.825,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie