Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2015r. o godz. 10:00 w sali nr  IV Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, Łódź odbędzie się: druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 92-010 Łódź, Pomorska 400, w obrębie W-44, działka nr 46/6, nr 46/7, nr 46/8, nr 46/9, nr 46/10, nr 46/11, nr 46/13, nr 46/14, nr 46/15, nr 46/16, nr 46/17, nr 46/18, nr 46/19, nr 46/20.Na działkach nr 46/7, nr 46/8, nr 46/9, nr 46/10, nr 46/11 znajdują się szeregowe budynki mieszkalne, jednorodzinne, w trakcie budowy. Cena wywołania zawiera podatek VAT. Na działkach nr    46/7, nr 46/8, nr 46/9, nr 46/10, nr 46/11 znajdują się szeregowe budynki mieszkalne, jednorodzinne. Budowa nie została ukończona. Poszczególne segmenty posiadają zróżnicowany stan zaawansowania robót. Budynki parterowe, bez podpiwniczenia. Budynki zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej. Stolarka okienna i drzwiowa z profili PCV.  Pow. użytkowa każdego z pięciu segmentów-138,69mkw. Uzbrojenie w sąsiedztwie: elektryczność, wodociąg, gaz, brak przyłączy. Łączna pow.działek gruntu wynosi 0,4384 ha. Przedmiotowe działki gruntu tworzą funkcjonaną całość. Działka nr 46/12 została wyodrębniona.

Suma oszacowania wynosi 945 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     630 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 94 550,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Sądu-Rejonowego dła Łodzi-Widzewa albo na konto  komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi  89 1050 1461 1000 0022 7488 4713 z tym zastrzeżeniem, iż wpłat można dokonywać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu  dwóch tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygn. II 1 CO 4638/14. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik Dąbrowskiego 17/21 93-177 Łódź 042) 632-16-57.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/247108

Numer oferty: L/82/N/09/15
Region: łódzkie
Cena: 630.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka