Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Głowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2016r.r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, sygn. akt II 1 Co 2785/15 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość składającą się z zabudowanej działki gruntu o nr 24 o powierzchni 0,2531 ha, obręb W-40, położonej: 92-620 Łódź, Rokicińska

Suma oszacowania wynosi 540 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 360 266,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, to jest 54 040,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/296427

Numer oferty: L/16/N/05/16
Region: łódzkie
Cena: 360.266,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka