Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marzena Jakóbczak na podstawie art. 953 kpc  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 marca 2015 roku o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Lodzi-Śródmieścia w Łodzi mającego siedzibę przy Al Kościuszki 107/109 - wejście od ulicy Wólczańskiej 138 w sali nr B odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem, wolnostojącym w trakcie realizacji o łącznej powierzchni 297,35m2 położonej: 94-313 Łódź. Smolaka. na dziatkach gruntu 1774/, 1775 o łącznej powierzchni 0,1450 ha dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 241 000,00zł,  zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 827 333.34 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien /łożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 124 100,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu; B.G.K.O. Warszawie 47113010170021100134900004.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego a zezwolenia tego nic przedstaw iły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch  tygodni przed licytacją, a akta można przeglądać w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym dla  Łodzi-Śródmieścia w łodzi przy Al Kościuszki 107/109 w Sekretariacie  Wydziału Cywilnego - Sekcja Egzekucyjna.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności  na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, Ze wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nic są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, me będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przy sądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marzena Jakóbczak ul, Gdańska 136, 90-563 Łódź telefon: 042 6762503 www: marzena-jakobczak.izbalodzka.pl email: lodz13@komornik.pl

Numer oferty: L/161/N/02/15
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka