Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,       

02-515 Warszawa.

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,

ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

ZAMIERZA ZBYĆ

 

Prawo własności nieruchomości gruntowej  niezabudowanej, o łącznej  powierzchni 4,7974 ha,  położonej przy ulicy Stare Złotno, Łódź,  województwo łódzkie.

Opis:

Nieruchomość składa się z czterech działek, zlokalizowanych w obrębie P-12

działka nr 25/4 o powierzchni 0,9079 ha,

działka nr 27/1 o powierzchni 2,0946 ha,

działka nr 29/3 o powierzchni 0,7982 ha,

działka nr 33/1 o powierzchni 0,9967 ha,

Łączna powierzchnia nieruchomości to 4,7974 ha.

 

Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1M/000221831/3, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieście – XVI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z MPZP, część działki nr 33/1 o pow. około 540 m2 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, natomiast pozostałe działki wraz z pozostałą częścią działki nr 33/1 przeznaczone są pod tereny rolne oraz przeznaczenie uzupełniające (zabudowa zagrodowa, gospodarstwa agroturystyczne, infrastruktura techniczna oraz lasy i zalesienia).

Dostęp do drogi publicznej posiada wyłącznie działka nr 27/1.

Najbliższe  otoczenie nieruchomości to zabudowa jednorodzinna, działki niezagospodarowane,  oraz grunty rolne.

Oczekiwana przez Bank cena zbycia wynosi 578 600 zł netto.

Zapraszamy do składania ofert !

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

Tel: +48 724 132 395

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

 

 

 

Numer oferty:
Region: łódzkie
Powierzchnia: 4,7974 ha
Cena: 578 600 zł netto
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Działka

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa. Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa