Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

 

OGŁASZA I PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż udziału w wysokości ½ części w prawie własności do nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Wschodniej 55 i ul. Stefana Jaracza 9, województwo łódzkie.

Na nieruchomość składa się:

prawo własności działki gruntowej o nr ew. 362/1, w obrębie S-1, o powierzchni 0,1311 ha, zabudowanej trzema budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 2888,88 m2.

 

Opis:

Nieruchomość, to kamienica położona w ścisłym centrum miasta, w zabudowie zwartej, zabudowana trzema budynkami. Budynek mieszkalno-użytkowy (frontowy - narożny) oraz budynek mieszkalny (poprzeczna oficyna) zostały wybudowane w 1898 roku i są wpisane do ewidencji zabytków, natomiast trzeci budynek, to budynek użytkowy (gospodarczy) wybudowany w 1960 roku.

  • Budynek frontowy o powierzchni użytkowej 2381,80 m2, 4 piętrowy, podpiwniczony, z poddaszem częściowo użytkowym i lokalami użytkowymi na parterze. Parter budynku frontowego przedzielony bramą przejazdową z wejściem i wjazdem od strony ul. Wschodniej oraz wejściem od strony ul. Jaracza. Komunikację zapewniają klatki schodowe – dwie w budynku frontowym narożnym, jedna w poprzecznej oficynie.
  • Budynek oficyny, o powierzchni użytkowej 441,70 m2, 3 piętrowy, niepodpiwniczony, ze strychem, przylega do budynku frontowego.
  • Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 65,38 m2, 1 piętrowy, niepodpiwniczony, przylega do budynku oficyny. Dla budynku gospodarczego wydano pozwolenie na rozbiórkę.

Budynki kamienicy posiadają instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową.

Nieruchomość zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta w odległości ok 200 m od ulicy Piotrkowskiej. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa typowa dla strefy śródmiejskiej: zabudowa usługowo - handlowa, administracyjna oraz mieszkaniowa wielorodzinna. Doskonały dojazd, pełna infrastruktura miejska.

Zgodnie z MPZP, działka ewidencyjna o nr 362/1, znajduje się na terenie oznaczonym jako: obszar stanowiący zabytek chroniony przez utworzenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.

Nieruchomość zarządzana przez zarządcę sądowego.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00000608/6.

Cena wywoławcza: 2 005 300 zł netto (słownie: dwa miliony pięć tysięcy trzysta złotych 00/100 netto).

Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Termin składania ofert do dnia 03 stycznia 2018 r. do godziny 15:00 pod adresem 00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II 25, Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, I piętro.

Specyfikacja warunków przetargu została udostępniona na stronie internetowej Banku pod adresem:

www.pkobp.pl/nieruchomosci pod nazwą „Łódź, ul. Wschodnia 55, woj. łódzkie, nieruchomość zabudowana - Własność Banku – Przetarg”

Powyższy wykaz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel.42 670 47 75, kom. 724 132 395 w godzinach 9.00-15.00.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe - zakładka "pliki do pobrania".

Region: łódzkie
Powierzchnia: 2888,88
Cena: 2 005 300,00 netto
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Budynek użytkowy

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa. Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.