Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-03-2014 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-479 Warszawa, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Batalionów Chłopskich  05-092 Łomianki, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 716 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 537 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 600,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię winien uiścić na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 26 12406074 1111 0010 4748 6189. 

Nieruchomość gruntowa, położona w Łomiankach przy ul. Batalionów Chłopskich 2a, została oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 192 w obrębie 0005 - Łomianki o powierzchni 778 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta. Na przedmiotowej nieruchomości został wybudowany budynek mieszkalny jednorodzinny, trzykondygnacyjny (z przyziemiem), wolnostojący, podpiwniczony, wybudowany w roku 1980, następnie rozbudowany w roku 1987 (przylegający budynek garażu - o powierzchni 66,54 m2) o powierzchni użytkowej 176,97 m2. Powierzchnia użytkowa parteru i piętra wynosi 105,17 m2, natomiast przyziemia (piwnicy) wynosi 71,80 m2. Technologia budowy obiektu tradycyjna murowana. W przyziemiu (podpiwniczenie) znajdują się pomieszczenia garażu, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Część pomieszczeń (w przyziemiu pod budynkiem mieszkalnym doświetlona światłem dziennym). Na parterze znajdują się pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, hall, schowek, klatka schodowa oraz przedsionek. Na piętrze znajdują się: 3 pokoje oraz łazienka z wc, klatka schodowa i hall. Na poddaszu znajduje się dodatkowe pomieszczenie powstałe z adaptacji pomieszczenia strychu (powierzchnia 12,80 m 2), ale brak jest informacji, czy adaptacja została wykonana za zgodą i wiedzą właściwego organu nadzoru budowlanego. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami zapewniona została za pomocą schodów.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza

Marek Michalewicz

Kancelaria Komornicza, Wrocławska 2 A, Warszawa, 01-493 Warszawa

tel. 0224363874 / fax. 0224363875

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121949

 

Numer oferty: L/31/N/03/14
Region: mazowieckie
Cena: 537.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka