Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Dorota Nieciecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-04-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Podwale, 68-200 Żary, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Jasieńska, 68-300 Lubsko, dla której Sąd Rejonowy w Żarach prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 428 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 321 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Żarach nr 45 10205460 0000 5102 0005 9212. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Zgodnie z przepisem 976 parag.1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Operaty szacunkowe oraz protokoły opisu i oszacowania tych nieruchomości wraz z wypisem z ewidencji gruntów i mapką z akt egzekucyjnych znajdują się do wglądu w aktach Sądu Rejonowego w Żarach Wydział I Cywilny i kancelarii komornika. Nieruchomości tą można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żarach

Dorota Nieciecka

Kancelaria Komornicza, Wrocławska 14, Żary, 68-200 Żary

tel. 68 374 96 79 / fax. 68 374 96 79

www.zary2.komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/207138

 

 

Numer oferty: L/111/N/03/15
Region: lubuskie
Cena: 321.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka