Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Andrzej Krawczyk Zastępca Komornika Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu ll-02-2014r. o godz 14.00 w sali nr 8 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się:

                                  PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 położonej w Ludwinów  gm. Niegowa. Nieruchomość składa się z: działki gruntu o nr ew 120 posiadającej założoną księgę wieczystą oraz z działki gruntu o nr ew 78 a posiadającej założoną księgę wieczystą.  Działka gruntu o nr ew 120 o powierzchni 3.197 m2 zabudowana jestbudynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 81,755 m2 . Dostęp do nieruchomości odbywa się z drogi asfaltowej posiadającej charakter ulicy publicznej. Na nieruchomości znajdują się trzy niewielkie budynki gospodarcze w złym stanie technicznym wymagające rozbiórki. Działka ogrodzona płotem o zróżnicowanych materiałach budowlanych. Nieruchomość uzbrojona jest w instalację elektryczną wodociągową oraz kanalizacyjną. Działka nr 78 o powierzchni 2. 909 m2 położona jest przy działce nr 120, jest ona niezabudowana. ogrodzona płotem o zróżnicowanych materiałach budowlanych, posiada dostęp do instalacji elektrycznej oraz wodociągowej. Dostęp dodziałki nr 78 odbywa sie bezpośrednio poprzez działkę nr 120. 

Łączna wartość nieruchomości wynosi 186 600,00 zł. Cena wywoławcza 139 950,00 zł. Wadium 18 660,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Myszkowie - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice nr: 31 1130 1091 0003 9087 8790 0001 wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt I Co 30/13 oraz numeru działki do licytacji której się przystępuje. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też w czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 7 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń Jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Andrzej Krawczyk Zastępca Komornika Mateusz Czapliński 42-300 Myszków ul. Pułaskiego 7/113 tel. 34 313 24 80. 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117268

 

Numer oferty: L/120/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 139.950,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka