Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Rzeszowie   Jakub   Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 maja 2015r., o godz. 1330 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie- Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 6 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Malawa, gmina Krasne, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie - oznaczona jako działki: nr ew.: 3066/2 o pow. 0,0175 ha i nr ew. 3065/7 o pow. 0,1080 ha - zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użyt. 157,82 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta. Dojazd do w/w nieruchomości odbywa się poprzez działkę nr ew. 3065/2,  o pow. 0,0055 ha, która stanowi przedmiot licytacji w udziale 1/3. Z uwagi na funkcjonalne i gospodarcze połączenie w/w nieruchomości, stanowią one łącznie przedmiot licytacji.

Nieruchomości łącznie oszacowano na kwotę 535.376,00 zł. Cena wywołania w tej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 401.532,00 zł. Nieruchomości stanowiące przedmiot zam. 35-119 Rzeszów ul. Zbyszewskiego.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% cenyoszacowania nieruchomości ( tj. 53.537,60zł.), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika : PBSO/Rzeszów nr 50864211262012112628840001, podając sygnaturę akt: KM 1633/13. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 (tel.178525140), oraz na stronie internetowej kancelarii: http://www.rzeszow-komornik.pl/.

Stosownie do art. 976 kpc., w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3 tel.: 17 8525140 email: rzeszow.kwater@komornik.plhttp: www.rzeszow-komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/5/N/05/15
Region: podkarpackie
Cena: 401.532,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka