Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie ark 953 kpc w związku z art. 955 kpc. że w dniu 29 września 2014r. w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Malawa. gmina Krasne, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. W ewidencji gruntów nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji oznaczona jest jako działki o Nr Ew.: 880/7 - o po w. 0,0494 ha; NrEw.: 880/8 - o pow. 0,0680 ha; NrEw.:880/9 - o pow . 0,0214 ha; NrEw.: 880/10 - o pow. 0,0487 ha; NrEw.: 880/11 - o pow. 0,0481 ha - Obręb 0002 Malawa. Łączna powierzchnia w/w działek wynosi 0,2356ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, prowadzona jest księga wieczysta. Z uwagi na formalne i gospodarcze połączenie w/w działki stanowią łącznie przedmiot przetargu. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 206.857,00 zł., cena wywoławcza wynosi 155,142,75 zł, rękojmia 20.685,70 zł. Przystępujący do licytacji obowiązanyjest złożyć rękojmię w wysokości 10%ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub wpłacić rękojmię na komo komornika : PBS O/Rzeszów nr50864211262012112628840001podając sygnaturę akt: KM 999/12. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza6/3 (tel. 178525140),oraz nastronie internetowej kancelarii; http://www.rzeszow-komornik.pl/

Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb uproszczonej egzekucji z nieruchomości. W szczególności stosownie do dyspozycji art. 867 i następne k.p.c. w związku z art. 1013(>k.p.c. nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po zakończeniu przetargu. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza sie do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być niszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na która będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

Stosownie do art. 976 kpc., w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater,  ul. Chodkiewicza 6/3, 35-030 Rzeszów tel.: 17 8525140 email: rzeszow.kwater@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/77/N/09/14
Region: podkarpackie
Cena: 155,142,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka