Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2016 o godz. 14:00 pod adresem: , 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Przemysłowa 1, 14-330 Małdyty.

Opis :

lokal mieszkalny  położony w budynku nr 1 w Małdytach, przy ul. Przemysłowej, o pow. użytkowej 79,90 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 43,80 m2, usytuowany na parterze oraz poddaszu użytkowym. Na parterze: trzy pokoje, na poddaszu: dwa pokoje i korytarz. Instalacje: elektryczna ( zdemontowana ), woda i kanalizacja gminna ( odłączone ), brak ogrzewania. Z własnością lokalu związany jest udział 5170/10000 w prawie własności gruntu ( dz. nr 42/2 ) i taki sam udział we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal w trakcie adaptacji i kapitalnego remontu, niezamieszkały. Budynek  w którym zlokalizowany jest lokal jest budynkiem jednokondygnacyjnym wielorodzinnym, wolnostojącym wybudowanym w latach 30-tych XXw. Stan techniczny budynku słaby. ** Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce do dnia 14 stycznia 2016r. lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając "KM 1461/13 rękojmia". 

Suma oszacowania wynosi 29 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/271677

Numer oferty: L/5/N/01/16
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 22.050,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie