Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2014 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Marianów  05-650 Chynów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość położona w msc. Marianów  gm. Chynów. pow. grójecki, woj. mazowieckie, działka nr 13/2 (obręb 0034), o pow. 1807 m.kw. zabudowana murowanym wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 129,96 m.kw. niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym oraz murowanym budynkiem gospodarczym o pow. uż. 8,32 m.kw. Budynek mieszkalny z 2003r. nie jest wykończony. Działka o szerokości frontu około 26 metrów i długości około 67 metrów jest ogrodzona, sąsiedztwo to luźna zabudowa mieszkaniowa oraz las. Dojazd publiczną drogą o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie ze studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: MR1 i wskazanym do kontynuacji i uzupełniania zabudowy mieszkaniowej o charakterze rekreacyjnym. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 260 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 195 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 82 10204317 0000 5302 0093 7615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu mieszczącym się pod adresem: Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

Kancelaria Komornicza, Niepodległości 52, Grójec, 05-600 Grójec

tel. 48 664 69 96 / fax. 48 664 69 96

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/140963

Numer oferty: L/107/N/05/14
Region: mazowieckie
Cena: 195.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka