Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

 

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Wołominie   Dorota   Drobiecka   na   podstawie 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2015r. o godz. 14:45 w Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3 a w sali odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Markach przy ulicy Bandurskiego 22A.

Opis lokalu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany z technologii tradycyjnej murowanej. Budowę zakończono w 2010 roku. Budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych i jedna kondygnacje podziemną. Posiada jedną klatkę wejściową, Elementy zewnętrzne budynku (elewacje, pokrycie dachu, drzwi wejściowe) są w bardzo dobrym stanic technicznym. Budynek jest docieplony. Ogólny stan budynku ocenia się jako dobry. Budynek jest prawidłowo eksploatowany ¡konserwowany. Budynek wyposażony jest w instalacje: wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania, domofonową. Osiedle jest ogrodzone . Szacowany lokal położony jest w budynku wielorodzinnym pięciokondygnacyjnym na trzecim piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i hollu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,70m2.  Z uwagi na nieudostępnienie  lokalu do oględzin, przyjęto ogólny standard wykończenia lokalu jako średni.

Suma oszacowania wynosi 221 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 166 425,00 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni W13K SA 73 10901841 0000 0001 1963 3802 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wołominie 1 Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego znajdujące się w aktach sądowych.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nic są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Dorota Drobiecka ul. Piłsudskiego 186, 05-270 Marki tel.: 22 4971046 tel.: 22 4971047 mail: wolomin.drobiecka@komornik.pl

Numer oferty: L/42/N/09/15
Region: mazowieckie
Cena: 166.425,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie