Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Arletta Kuśmierczyk na podstawie art. 953 k podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2016r.r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy Prądzyńskiego 3a w sali nr 12, odbędzie się pierw: licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr ew. 27/1 jednostki ewidencyjnej 143402_1. Marki, Obręb nr 0004, 1-04 o powierzchni 793 m kw  położonej  : 05-270 Marki, przy ul. Amarantowej. 

Działka nr ew. 27/11 znajduje się w północnej części Marek. Bezpośredni dojazd od jednej z głównych ulic Marek ul. Marszałka Piłsudskiego ulicą Graniczną (ok. 1100m), następnie skręt w prawo w ul. Strumykową(ok. 170m), następnie skręt w prawo w ul. Amarantową. Działka znajduje się w odległości ok. 65m od skrzyżowania ulic Strumykowej i Amarantowej. Ul. Graniczna jest asfaltowa o przeciętnym stanie technicznym. Ul. Strumykowa jest drogą gruntową w której znajdują się media techniczne. Ul. Amarantowa jest praktycznie nieurządzona, ze słabo zaznaczonym śladem ulicy. W pobliżu znajdują się media techniczne, kanalizacja, woda i gaz.

Odległość od wybranych miejscowości sąsiadujących: Wołomin (ok. 10 km), Radzymin (ok. 7 km), centrum Marek ok. 5km. Działka gruntu nr ew. 27/11 posiada kształt regularny, prostokątny, o wymiarach ok.21m (wzdłuż ul. Amarantowej), na ok. 39m( w głąb działki). Bezpośredni dostęp do działki z gminnej ulicy Amarantowej. Działka jest nieogrodzona, porośnięta krzewami, drzewami samosiejkami, jest niezagospodarowana, powierzchnia działki nierówna.

Suma oszacowania wynosi 191 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00zł . Rękojmia powinna złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa banków zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/318043

 

Numer oferty: L/27/N/09/16
Region: mazowieckie
Cena: 143.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka