Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel-zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.09.2014r; o godz. 13.30 w sali nr 30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łańcucie odbędzie się:

                                                 PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Markowa, oznaczonej jako działka nr ewid 1326 zabudowana domem drewnianym oraz wiatą drewnianą .  Dla nieruchomości księgę wieczystą  prowadzi Sąd Rejonowy w Łańcucie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 60.198,00 zł. Cenawywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 45.148,50 zł 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: 77 9177 0008 2001 0001 8252 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika,jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria Komornicza w Łańcucie  37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 68 tel./fax (017) 225-42-87, e-mail: lancut@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/150803

Numer oferty: L/146/N/06/14
Region: podkarpackie
Cena: 45.148,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka