Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-01-2015r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 77-200 Miastko, Czereśniowa 20 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 44,10 m2 wraz z udziałem w wysokości 246/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 6/22 oraz udziałem w wysokości 246/10000 we własności budynku

Suma oszacowania wynosi 172.720,00 zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 115.147.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.272,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski Kancelaria Komornicza w Miastku 77-200 MIASTKO ul. Kaszubska 21 tel. 598575791, Fax 598224388 e-mail: miastko@komomik.pl www komomikmiastko.com.pl

 

Numer oferty: L/86/N/12/14
Region: pomorskie
Cena: 115.147,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie