Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 marca 2014r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w sali nr VI, odbędzie się druga licytacja prawa wieczystego użytkowania działki nr 39/11 o pow. 2,5565 ha położonej w Międzyrzecu  Podl. przy ul. Jelnickiej (tereny zabudowy przemysłowej). Działka zabudowana jest stanowiącymi odrębną własność od gruntu budynkami  w postaci budynków i budowli po byłej odlewni żeliwa wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nieruchomość posiada księgę  wieczystą,  w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podl.

Suma oszacowania wynosi 1.002.400,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  668.267,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 100.240,00 zł na dzień przed terminem licytacji.  Rękojmię należy uiścić  na konto  komornika:  Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Radzyniu Podlaskim 71 12402180 1111 0000 3699 3888

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 3a, 21-300 Radzyń Podlaski tel.: 83 3522668; fax.: 83 3522668; mail:  radzyn.podlaski@komornik.plwww.radzyn.podlaski.komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117137

Numer oferty: L/101/N/01/14
Region: lubelskie
Cena: 668.267,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny