Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Paweł Podeszwa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2014 o godz. 09:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Radomiu I Wydział Cywilny, ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Milejowice, 26-652 Zakrzew, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 303/1 o powierzchni 1177m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym z 1960r., murowanym wolno stojącym, podpiwniczonym, parterowym o powierzchni zabudowy 75 m2, powierzchni użytkowej ok. 64,54m2; budynkiem usługowym z 1970r., murowanym o powierzchni zabudowy 58 m2, powierzchni  użytkowej  ok.52 m2;  dwoma  budynkami  gospodarczymi  z  1970r.  murowanymi, o powierzchni zabudowy 41 m2 i 61m2, powierzchniach użytkowych odpowiednio ok. 36m2 i 55m2; budynkiem stodoły z 1970r, murowanej o powierzchni zabudowy 101m2, powierzchni użytkowej ok. 91m2

Suma oszacowania wynosi 206 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 46 2030 0045 1110 0000 0254 7370.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Radomiu I Wydział Cywilny, ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Paweł Podeszwa

Kancelaria Komornicza, Partyzantów 5/7/9, Radom, 26-600 Radom

tel. 48 360 13 53 / fax. 48 360 13 53

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/124679

Numer oferty: L/192/N/02/14
Region: mazowieckie
Cena: 154 500,00 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka